Duyurular

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

EVDE BAKIM HİZMETİ

EVDE BAKIM HİZMETİ DOSYA HAZIRLIK AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER 

1) Dilekçe
2) Bakım Hizmetleri Talep Formu
3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4) İkametgah Belgesi
5) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Raporun Ağır Özürlü bölümünde EVET ibaresinin bulunması)

Özürlüye tanı koyma yetkisi tıpta uzman olan doktorlara ait olması nedeniyle yönetmelik gereği ağır özürlü olmayanların müracaatı değerlendirilmemektedir.

6) Gelir Durumunu Gösterir Belgeler

a)     Maaş Bordosu: Çalışan ve Emekli İçin

b)    Çay Gelir Belgesi (Çay Fabrikası Çay Gelir Dökümü)

c)     Özürlü Maaşı Belgesi (2022 Kapsamında Ziraat Bankası’ndan Alınacak)

d)    Dul ve Yetim Maaşı Belgesi (İlgili Bankadan)

e)     Vergi Levhası (Maliyeye Kayıtlı Özel İşyeri Olanlar İçin)

f)      Mevsimlik İşçi İçin Yıllık Maaş Bordosu

g)     Gelir Durumu Araştırma Formu (Boş Form İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Verilecek) İl Merkezi için “Tek Adım Bürosu” tarafından doldurulacak, İlçeler için müracaatçı tarafından hazırlanacak.

 

7) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

8) Varsa Öğrenim Durumunu Gösterir Belge veya Sureti

9) Özürlünün Vasisi Var İse, Vesayete ve Vasi Atanmasına İlişkin Mahkeme Kararı

10) Anne Babanın Boşanmış Olması halinde, Boşanmaya İlişkin Mahkeme Kararı

 

(*) Not: 7, 8, 9, 10. maddelerde belirtilen belgeler, bakım raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.

 

ENGELLİ KİMLİK KARTI

ENGELLİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

         Engellilere yönelik veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmektedir.
         % 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu bulunanlar Engelli Kimlik kartı  çıkartabilirler. 
         Kimlik Kartları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 
Engellilerin kimlik kartı alması isteğine bağlıdır, zorunlu değildir. 
 Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler:
  
1) Sağlık Kurulu Raporunun Hastaneden veya Noterden Onaylı Örneği  
2) Engellinin Kimlik Fotokopisi 
3) 1 Adet Fotoğraf 
4) Müracaat eden kişinin kimlik fotokopisi

HUZUREVİ HİZMETİ

 

 

a) Huzurevlerine Kabul Koşulları

 

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 

b) Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

 

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 

Başvuruda hangi belgeler isteniyor?

 

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler ise şöyle:

 

1. Dilekçe

2. T.C Kimlik No Beyanı

3. Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri

4. Sağlık Raporu (*)

(*)Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da

“Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alan rapor…

 

Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmıyor ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmıyor.